لمس کردن اندام دستکش طراحی عضلات

لمس کردن: اندام دستکش طراحی عضلات محققان هوشمند اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی چرا بدهی دولت به بانک‌ها ۲۱۰ هزار میلیاردی شد؟

آخرین تغییرات صورت‌های مالی بانک‌ها از بدهی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی حکایت دارد. رقم کلانی که در نگاه اول می‌تواند نشان دهنده استقراض با

چرا بدهی دولت به بانک‌ها ۲۱۰ هزار میلیاردی شد؟

چرا بدهی دولت به بانک ها ۲۱۰ هزار میلیاردی شد؟

عبارات مهم : مرکزی

آخرین تغییرات صورت های مالی بانک ها از بدهی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی حکایت دارد. رقم کلانی که در نگاه اول می تواند نشان دهنده استقراض بالای دولت از شبکه بانکی و ظاهری تلخ جهت آن باشد. ولی تحولات سال های اخیر و آنچه که منجر به تبدیل دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی شده است هست، روی دیگری نیز دارد.

این در حالی است که مدیر کل بانک مرکزی تاکید دارد که بدهی دولت به بانک ها عنوان عجیبی نیست و این روالی معمول در دنیاست ولی بدهکاری دولت در کشور عزیزمان ایران همواره از انضباط مورد نیاز برخوردار نبوده است.

چرا بدهی دولت به بانک‌ها ۲۱۰ هزار میلیاردی شد؟

به گزارش ایسنا، طبق آمار رسمی بانک مرکزی در حال حاضر دولت با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی، بزرگترین بدهکار به شمار می رود. این رقم طی سال های گذشته و در حدود ۱۲ سال پیش تاکنون نزدیک به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

حجم بدهی دولت در دو قسمت قابل بررسی هست. میزان طلبی که بانک ها از دولت دارند و رقمی که به بانک مرکزی بدهکار هست. در حال حاضر و بنابر آخرین صورت های مالی که در بهمن ماه سال گذشته منتشر شده، از ۲۱۰ هزار میلیارد بدهی دولت به شبکه بانکی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت و تا ۳۰ هزار میلیارد تومان به شرکت های دولتی وابسته به آن تعلق دارد. البته حجم بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در این ۲۱۰ هزار میلیارد تومان نهفته هست. اکنون بانک مرکزی طلبی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان از دولت داشته که تا ۳۳ هزار میلیارد تومان آن متعلق به دولت و بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت های دولتی وابسته به آن تخصیص داده شده است دارد.

آخرین تغییرات صورت‌های مالی بانک‌ها از بدهی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی حکایت دارد. رقم کلانی که در نگاه اول می‌تواند نشان دهنده استقراض با

دلایل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی

در این بین زیاد کردن بدهی دولت به بانک مرکزی که در چند سال گذشته تا حدود دو برابر زیاد کردن یافته، همواره با چالش های زیادی همراه بوده است از جمله اینکه دولت با این زیاد کردن بدهی دست به استقراض از بانک مرکزی یعنی اقدامی ممنوع جهت بانک های مرکزی زده اند.

بنابر توضیحاتی که تا کنون مدیران ارشد بانک مرکزی راجع به چرایی زیاد کردن بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح کرده اند، طی حدود چهار سال گذشته که بدهی دولت به بانک مرکزی تا حدود ۱۷هزار میلیارد تومان زیاد کردن یافته که عامل مهم به رشد قابل توجه اسناد به تعهد دولت تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان و زیاد کردن استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه تا بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان برمی گردد.

باید یادآور شد که اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده است و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان اعتبار اسکناس های منتشره منظور شده است است.

چرا بدهی دولت به بانک‌ها ۲۱۰ هزار میلیاردی شد؟

بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین المللی پول به امانت گذشته می شود. زیاد کردن بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی می شود، به معنی زیاد کردن پایه پولی نیست؛ چراکه در در قبال زیاد کردن این متغیر، پول جدیدی به اقتصاد تزریق نخواهد شد.

ازلحاظ حسابداری نیز، زیاد کردن در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت، با زیاد کردن سایر بدهیهای بانک مرکزی خنثی شده است و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

آخرین تغییرات صورت‌های مالی بانک‌ها از بدهی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی حکایت دارد. رقم کلانی که در نگاه اول می‌تواند نشان دهنده استقراض با

اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه گردان بر می گردد. بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در آخر سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده است سه درصدی در قانون همواره ثابت است ولی همراه با زیاد کردن رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه گردان خزانه نیز زیاد کردن می یابد.

بدهی پرحاشیه دولت به بانک ها

چرا بدهی دولت به بانک‌ها ۲۱۰ هزار میلیاردی شد؟

اما در سوی دیگر از بدهی ۲۱۰ هزار میلیاردی دولت به بانک ها حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان متعلق به بدهی به بانک ها خواهد بود که همواره در سال های گذشته روندی فزاینده طی کرده و موجب انجماد بخشی از دارایی های شبکه بانکی و عاملی اثرگذار بر تنگنای مالی آنها شده است است.

بدهی دولت به بانک ها مجموعه بدهی دولت و شرکت های دولتی وابسته را دربر می گیرد. رسوب حجم بالایی از اوراق همکاری دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده است دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و عوض کردن در مانده سرفصل مطالبات بانک ها از دولت تشکیل می دهد.

علاوه بر رسوب اوراق همکاری و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت مشمول بر اصل و سود تعهدات و تضمین هایی است که دولت های متفاوت در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک ها ارائه داده و بانک ها نیز به محض سررسید و عدم تأدیه آن به وسیله اشخاص حقیقی و حقوی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می کنند.

دراین شرایط بدیهی است که بخشی از زیاد کردن بدهی دولت به بانک ها در نتیجه جرایم آن از جمله وجه التزامی است که به آن تعلق می گیرد. البته باید یادرآور شد که اکنون رقم بیش از ۱۵۰ هزار میلیاردی بدهی دولت به بانکها محل اختلاف بین این دو نیز است به طوری که دولت حجم بالای این بدهی و به خاص جریمه وجه التزام آن را نمی پذیرد.

با این حال بعد از سال ها روند رو به رشد بدهی دولت به بانکها، بودجه ۱۳۹۵ محلی بود جهت گنجاندن تبصره های(۳۵) و(۳۶) که مبلغی را جهت تسویه بدهی دولت در نظر گرفت. بر این اساس قرار شد تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از مجموع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر قیمت ارز جهت تسویه بدهی دولت به بانک هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، صرف شود. این تبصره از آخر سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.

واژه های کلیدی: مرکزی | گردان | بدهکار بانکی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs