لمس کردن اندام دستکش طراحی عضلات

لمس کردن: اندام دستکش طراحی عضلات محققان هوشمند اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار حوادث نقشه عجیب دزد سریالی

مرد معتاد که جهت تأمین پول مواد مخدر درمانده شده است بود، در ماجرایی عجیب پسر خردسالش را مجبور کرد تا در دزدی از مغازه‌ها همراهی‌اش کند. ولی بالاخره ناشی‌گری کا

نقشه عجیب دزد سریالی

عبارات مهم : سیگار

مرد معتاد که جهت تأمین پول مواد مخدر درمانده شده است بود، در ماجرایی عجیب پسر خردسالش را مجبور کرد تا در دزدی از مغازه ها همراهی اش کند. ولی بالاخره ناشی گری کار دستشان داد و …

روزنامه کشور عزیزمان ایران منشتر شدن خاطره ای از سخنگوی ناجا، نوشت: تقریباً میانسال بود. ته ریشی به صورت و موهایی ژولیده داشت. حتی از چند قدمی هم می شد فهمید که اعتیاد دارد. نزدیک دکه فروش مطبوعاتی ایستاد و یک نخ سیگار خرید و آن را میان لب هایش گذاشت و با همان فندکی که به یک بند پلاستیکی ازدکه وصل بود، سیگار را روشن کرد. چشمانش را خمار کرد و با یک نفس، کام عمیقی از آن گرفت و بعد از چند ثانیه، آرام دودش را بیرون داد.

مدتی بود به جایی زل زده بود؛ نگاهش را که دنبال می کردی خوب می فهمیدی که با چشمانش یک مغازه را می پاید. انگار منتظر اتفاقی بود. داخل مغازه چند نفری مشغول خرید بودند. مرد نگاهی به ساعتش انداخت و چند دقیقه دیگر هم کنار دکه ایستاد. آخرین پک را به سیگار زد و آن را به زیر پا انداخت. بعد هم به فردی که کمی دورتر ایستاده بود، اشاره هایی کرد و با قدم هایی بلند به سمت سوپر مارکت رفت و خیلی سریع داخل شد. صاحب مغازه پشت دخل نشسته بود و حساب و کتاب می کرد. به نظر جوان می رسید و البته کمی بی تجربه. مرد نگاهی به او انداخت و با لحنی عصبی گفت:

نقشه عجیب دزد سریالی

– آقا این پژو نقره ای مال شماس؟

کدوم پژو؟

مرد معتاد که جهت تأمین پول مواد مخدر درمانده شده است بود، در ماجرایی عجیب پسر خردسالش را مجبور کرد تا در دزدی از مغازه‌ها همراهی‌اش کند. ولی بالاخره ناشی‌گری کا

– همون که کمی بالاتر پارک شده.

نمی دونم؛ شاید باشه! منم همون جا پارک کردم. چی شده است مگه؟

– فکر کنم که موقع پارک کردن زدین به گلگیر ماشین من.

نه آقا؛ فکر نکنم! ماشین شما چیه مگه؟

نقشه عجیب دزد سریالی

– یه لحظه تشریف بیارید ببینید؛ ماشین من همین پراید سفیدس، خوب که نگاه کردم دیدم احتمالاً گوشه سپـــــــــــــر ماشین شما به پراید من گیر کرده.

نه آقا؛ مطمئنم موقعی که ماشین رو اونجا می گذاشتم، پراید شما نبود.

– بعد کار کیه؟ شما یه لحظه از اون پشت بیا ببین لطفاً.

مرد معتاد که جهت تأمین پول مواد مخدر درمانده شده است بود، در ماجرایی عجیب پسر خردسالش را مجبور کرد تا در دزدی از مغازه‌ها همراهی‌اش کند. ولی بالاخره ناشی‌گری کا

مرد فروشنده با تردید و ناراحتی از پشت پیشخوان بلند شد و بیرون آمد و دنبال او راه افتاد تا برسند به جای پارک. مرد میانسال روی گلگیر یک پراید سفید دولا شد و گفت:

– شما بیا اینجا رو ببین.

صاحب مغازه هم با دقت به آنجا نگاه کرد. چند خط خیلی نازک روی گلگیر پراید به چشم می خورد ولی به نظر مهم نمی رسید. ضمن اینکه چیزی را ثابت نمی کرد.

نقشه عجیب دزد سریالی

– نه آقا جون، کار من نیست. توجه بفرمایید من از اینجا وارد شدم؛ چطور می تونستم به ماشین شما بزنم؟چند دقیقه ای با هم کلنجار رفتند تا اینکه مرد بالاخره راضی شد و از شکایتش صرفنظر کرد. از فروشنده معذرت خواست و او هم بعد از کمی غر و لند، با عجله به طرف مغازه برگشت. ولی یکدفعه متوجه شد دخل خالی شده. و …

* * *

– بعد هنگامی که برگشتین مغازه، متوجه شدین که تو دخلتون پول نیست؟

بله، جناب سروان. من مطمئنم که کار همین مرده بوده.ماشین اش هیچی اش نبود، الکی منو کشوند اونجا که دخلم رو یکی دیگه بزنه.

– از اون فاصله نمی تونستی ببینی کی میره داخل؟

نه.نامرد طوری زاویه رو گزینش کرده بود که من به مغازه دید نداشته باشم.

– شماره پلاک ماشین رو برنداشتی؟

نه؛ چون ماشین اصلاً مال اون نبود. بعد فهمیدم جهت یکی ازهمسایه ها بوده.

– بسیار خب مشخصات، قیافه، لباس سارق و همین طور ساعت دقیق دزدی رو تو عرض حالت بنویس، پیداش می کنیم.

* * *

به فاصله چند روز پشت سرهم گزار ش هایی مشابه همین دزدی به من ارجاع شد. صاحبان مغازه ها هرباربه بهانه های متفاوت ازطرف سارق به یک بهانه از مغازه خارج می شدند و هنگام بازگشت، می فهمیدند که یک نفر دیگر دخلشان را خالی کرده هست. آخرین نفری که قربانی این شیاد شده است بود، مدعی بود که سارق کت و شال گردن خاصی تن کرده بود.

فیلم های ضبط شده است همه دوربین های منطقه را با همکاران در آن ساعت از روز بازبینی کردیم و توانستیم دو نفر را با آن مشخصات پیدا کنیم. تصویر فرد مظنون را پرینت گرفته و جهت شناسایی به شاکیان نشان دادیم. تقریباً همه بر سر یکی توافق داشتند. این بار با دقت بیشتری فیلم های همه مناطق را بررسی کردیم و بعد از کنکاش، متوجه شدیم که در همه آنها، کودکی در کنار مرد متهم دیده می شود.

باتوجه به اینکه سارقان در یک منطقه خاصی مرتکب جرم می شدند، به همه مأموران منطقه اعلام شد که به محض رؤیت متهمان دستگیرشان کنند. طولی نکشید که هر دو نفر را بازداشت کرده و به پلیس آگاهی انتقال دادند.تا اینکه مرد اعتراف کرد که به علت اعتیاد، فرزندش را مجبور می کرده تا با وی همکاری کرده و دست به دزدی بزند.

واژه های کلیدی: سیگار | ماشین | سریالی | دزدی از مغازه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs